top of page

Pszichoterápia

A pszichoterápia lelki eredetű és jellegű betegségek, zavarok, tünetek gyógyítására, állapotrendezésére törekszik. Rendszeres találkozások révén, pszichológiai eszközökkel segíti a viselkedés, illetve a lelkiállapot megváltoztatását. Mivel egy hosszabb folyamatról beszélünk, több fázisra tagolódik. Az első interjú során a kliens életútjának, alapvető mentális működésének feltérképezése zajlik, melynek során azt is megvizsgáljuk, tudunk–e együtt dolgozni. Ekkor természetesen mind a két fél mondhat nemet. A második szakaszban különböző diagnosztikai tesztek felvétele történik, majd ezután kerül sor a terápiára, melyben az eddigi tapasztalatokat felhasználva, egy új, tünetektől mentes pszichés működés kialakítása valósul meg.

pterapia.jpg

Tanácsadás

Különböző döntési helyzetek, konfliktusok és élethelyzeti elakadások esetén a tanácsadás is segítséget nyújthat. A problémák alapos megbeszélése után a pszichológus többféle megoldást javasolhat. Van, amikor információadás, illetve a feltett kérdések megválaszolása is elegendő egy-egy probléma enyhítésére, olykor viszont nélkülözhetetlen a negatív érzelmek, indulatok felszínre hozása és levezetése. A tanácsadás során a probléma megoldásán, csillapításán túl fejlődik a személyiség, az önismeret, kialakul egy személyes hatékonyság és megküzdési képesség, továbbá az életvezetésben pozitív változások következnek be.

tanacsadas.jpg

Sportpszichológia

A sportpszichológia többek között a sportolók mentális állapotának felmérésével és fejlesztésével foglalkozik. A kiinduló helyzet és a sportoló személyiségének megismerése után közösen határozzuk meg
az elérendő célokat. A tanácsadást egyénre szabott beszélgetések alkotják. Itt a sportolók olyan módszereket és technikákat sajátítanak el, amelyek hozzásegítik őket a sporthoz kapcsolódó céljaik eléréséhez. A tanácsadás része lehet a szülőkkel és az edzővel folyatatott konzultáció is. A közös sportpszichológiai munka hossza a minimális 3-5 alkalomtól a több éves, folyamatos felkészülésig terjedhet. Sport- és teljesítménypszichológiai módszereket nem csak sportolók, hanem pl. előadó művészek, orvoscsoportok is igénybe vesznek.

sport.png

HR tanácsadás, Szervezetfejlesztés, Tréning

HR folyamatok és rendszerek kialakítása, felülvizsgálata és hatékonyság növelése. Rugalmas cégspecifikus megoldások kidolgozása a munkavállalók felvételéhez, beléptetéséhez és megtartásához kapcsolódóan. Munkavállalói elégedettség növelése szervezetfejlesztési eszközökkel. Juttatási elemek tervezése és optimalizációja. Munkáltatói arculat, employeer branding stratégia kialakítása és a megvalósítás támogatása. Vállalati tréningek tartása egyéni igények alapján, pl. csapatépítés, önismeret, kommunikáció-fejlesztés, konfliktuskezelés.

HR2.png

Csoportos foglalkozások

Csoportos formában is történhetnek a pszichológiai, gyógypedagógiai, logopédiai és fejlesztőpedagógiai foglalkozások, amennyiben a probléma jellege és a személyek életkora ezt lehetővé teszi, amit mindig az adott szakember dönt el. Pszichológusaink ezenkívül indítanak csapatépítő tréningeket, valamint készségfejlesztő csoportokat, például kommunikáció-fejlesztés, konfliktuskezelés, vagy önismeret témakörökben. 
A csoportos foglalkozások azért is hasznosak, mert a résztvevők tapasztalatot szerezhetnek saját viselkedésükről, visszajelzést adhatnak és fogadhatnak a többi csoporttag segítségével, továbbá érzékenyebbé válhatnak mások érzései iránt, és a tapasztaltakból új ismeretet, készséget sajátíthatnak el.

csoport.png

Logopédiai terápia

A logopédia a beszéd, a nyelv és a kommunikáció különböző zavaraival foglalkozik. Ide tartozik az is, ha egy gyermek például a „r” hangot „l” hanggal helyettesíti, de az is, ha nehézségei vannak az anyanyelve vagy az olvasás elsajátításában. A terápiás folyamat mindig az állapot megismerésével kezdődik, amelynek része a klienssel vagy a szülővel történő személyes megbeszélés, valamint a részletes, célzott logopédiai vizsgálat.

logop.jpg

Gyógypedagógiai terápia

A gyógypedagógiai szolgáltatásunkat elsősorban azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek tudjuk biztosítani, akik enyhe intellektuális képességzavarban érintettek (tanulásban akadályozott/enyhén értelmi fogyatékos gyermekek). Ezekkel a gyermekekkel az intézményes nevelés során előfordul, hogy nem minden esetben kapják meg a megfelelő óraszámú egyéni fejlesztést. Szolgáltatásunkkal ennek a hátránynak a kompenzálásában tudunk segítséget nyújtani a képességek célzott fejlesztésével (pl. kognitív, kommunikációs, orientációs területeken).

gyógyp.jpeg
bottom of page