top of page
dorottya.jpg

Dragony Dorottya

Gyógypedagógus-logopédus

+36 (20) 340 4646

Üdvözlöm!

Dragony Dorottya vagyok, gyógypedagógus-logopédus.

 

2016-ban végeztem gyógypedagógusként az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon logopédia és tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon, ahol 2021-ben pedagógus szakvizsgát is tettem gyógypedagógiai szakterületen. 2016 óta dolgozom logopédusként a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nyíregyházi Tagintézményében, ahol a különböző logopédiai terápiák mellett diagnosztikai gyakorlatot szereztem a szakértői bizottságban eltöltött munka során. Szakmai érdeklődésem középpontjában a nyelvi késés (korábban: megkésett beszédfejlődés), a beszélt és írott nyelv zavarai, az artikulációs zavarok/beszédhanghibák (korábban: pöszeség) és a dadogás terápiája áll.

 

Jelenleg a napjaim nagy részében az anyanyelvelsajátítás lenyűgöző folyamatát kísérem figyelemmel a kisfiam által. Korszerű elméleti ismereteim, bővülő gyakorlati tapasztalatom és a hivatásom iránti elkötelezettség arra sarkallnak, hogy a klienseimnek mindig személyre szabott segítséget nyújthassak.

Amiben segíthetek:

artikulációs zavar/beszédhanghiba (korábban: pöszeség) terápiája

Ha a gyermeke már elmúlt 5 éves, és bizonyos hangokat nem ejt (pl. bohóc helyett *boóc), másikkal helyettesít (pl. sapka helyett *szapka) vagy torzan ejt (pl. sz hang ejtésénél kicsúszik a nyelve a fogak közé).  A fenti hibák javítására – megfelelő motiváció mellett – a legtöbb esetben felnőttkorban is lehetőség van.

nyelvi késés (korábban megkésett beszédfejlődés) terápiája, beszédindítás

Ha gyermeke már elmúlt két éves, de még nem kezdett el beszélni, vagy nagyon kevés szót használ/nem alkot kételemű kombinációkat, ajánlott minél hamarabb logopédus szakembert felkeresnie.

nyelvi zavar terápiája, nyelvi képesség fejlesztése 

Ha gyermeke nyelvi zavarral küzd, vagy ha nehézségei vannak a nyelvi képesség bármely területén (pl. beszédértési problémák, életkorhoz képest nyelvtanilag helytelen mondatalkotás, szűk szókincs stb.).

iskolába lépéshez szükséges készségek fejlesztése

Ha a gyermeke iskolába lépés előtt áll, és egy vagy több képességterületen (pl. hangtani tudatosság, hallás utáni emlékezet, grafomotoros képességek stb.) megerősítésre van szüksége.

 

olvasási nehézség, diszlexia terápiája

Ha gyermeke vagy Ön olvasási nehézséggel vagy az olvasás súlyos zavarával (diszlexia) küzd.

 

számolási nehézség, diszkalkulia terápiája 

Ha gyermeke vagy Ön számolási nehézséggel vagy a számolás súlyos zavarával (diszkalkulia) küzd.

 

dadogás terápiája

Ha gyermeke már hosszabb ideje meg-megakad beszéd közben – szótagokat vagy hangokat ismétel/nyújt el –, érdemes szakembert felkeresnie. A dadogás komplex probléma, ezért a terápia legtöbbször pszichológus közreműködésével valósul meg.

beszédtechnikai tréning

Ha munkája során úgy érzi, vagy olyan pályára készül (pl. énekes, színész, logopédus, tanár stb.), ahol elengedhetetlen Ön számára a jó kommunikáció, a megfelelő légzés és hangképzés, valamint a tiszta artikuláció, forduljon hozzánk, és szakszerű segítséget nyújtunk ezek elsajátításában.

bottom of page